• Home

Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie zmieniła tryb działalności. Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia specjalistyczne na terenie Poradni. Zajęcia odbywają się przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa opracowanych o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.


Św. Jan Paweł II- PAMIĘTAMY

„ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

św. Jan Paweł II

Te proste, a zarazem głębokie słowa pokazują czym żył i czego nauczał św. Jan Paweł II. Dzisiaj – 18 maja 2020 r. – przypada setna rocznica urodzin tak wielkiego Polaka. Z tej okazji, jako wspólnota Szkoły Podstawowej św. Jana Kantego w Liszkach pragniemy, w ten wyjątkowy dzień, podziękować za tak wielką osobę, jaką bez wątpienia był – Karol Wojtyła.
Z powodu przeżywanej rocznicy pragniemy, podzielić się z Państwem naszą radością i zachęcić wszystkich do obejrzenia poniższych materiałów filmowych i książkowych, jakie przygotowaliśmy z tej okazji.

Wszystkie materiały filmowe można odnaleźć na Youtube:

  1. Ostatnio miał miejsce pokaz laserowy na budynku kurii metropolitalnej w Krakowie, który rozpoczął setną rocznicę urodzin papieża: Zobacz tutaj
  2. Artyści Polscy na 100. rocznicę urodzin przygotowali wspaniały utwór, który mówi bardzo mocno, że tak wielkiej osoby, jakim był Jan Paweł II, już nikt nie zastąpi. Taka osoba zdarza się raz na sto, a nawet i 200 lat: Zobacz tutaj
  3. Znajdzie się też coś dla najmłodszych. Wydawnictwo Aureola- od Stanisława do Karola udostępniło bajkę, która ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia naszego Rodaka: Zobacz tutaj
  4. A także coś dla nieco starszych, młodzieży, dorosłych. Prezentujemy film: Karol, człowiek który został papieżem: Zobacz tutaj oraz Karol, papież, który pozostał człowiekiem: Zobacz tutaj

Warto też sięgnąć po jego teksty, które tak wiele mówią o jego osobie, o tym czym żył, o czym myślał, co mówił. Polecamy Wam, abyście w wolnej chwili sięgnęli do ostatniej, jaką napisał w swoim życiu, książki – Pamięć i tożsamość. Pod spodem można znaleźć całą książkę dostępną w Internecie, a także wysłuchać pewnych fragmentów w ramach akcji: “Pamięć, która nie przemija. Czytamy teksty św. Jana Pawła II”:

Pamięć, która nie przemija- czytamy teksty św. Jana Pawła

Pamięć i tożsamość

Janie Pawle II,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
PAMIĘTAKomunikat Wójta Gminy dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym po ponownych konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych, podjąłem decyzję, że oddziały przedszkolne na terenie Gminy Liszki pozostaną zamknięte do 24 maja br. z możliwością przedłużenia tego terminu.
Powyższa decyzja podyktowana jest głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół. Z uwagi na ryzyko związane z epidemią, konieczność zapewnienia odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego orazpo analizie zebranych przez dyrektorów szkół informacji od rodziców dzieci, którzy tylko w pojedynczych przypadkach wyrazili zainteresowanie powrotem dziecka do placówek, otwarcie oddziałów przedszkolnych jest w tym momencie niemożliwe.
Dyrektorzy szkół na bieżąco będą pozyskiwać od rodziców informacje czy są zainteresowani powrotem dziecka. Organ prowadzący przed 24 maja br. ponownie przeanalizuje możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych i poda do publicznej wiadomości informację w tym zakresie.
Mimo zamknięcia oddziałów, dyrektorzy szkół wciąż podejmują intensywne działania w celu przygotowania placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa na terenie placówek.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i tego typu decyzje winny być podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek.
Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość!
Jednocześnie przypominam, że tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilku-opiekunczego

Z poważaniem
Paweł Miś

Wójt Gminy Liszki