Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZKACH

   W ROKU SZKOLNYM 2020 – 2021

PRZEWODNICZĄCY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

SKARBNIK

SEKRETARZ-PROTOKOLANT

Rachunek Rady Rodziców:

12 8591 0007 0211 0400 0020 0001

Przy wpłacie składek na Radę Rodziców należy w tytule przelewu umieścić dane: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informacja dotycząca przedmiotu wpłaty (ubezpieczenie, składka)