Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZKACH

   W ROKU SZKOLNYM 2019 – 2020

PRZEWODNICZĄCY
Justyna Żychlińska-Buczek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Zofia Zacharska- Sarzyńska

SKARBNIK
Tomasz Karawajczyk

SEKRETARZ-PROTOKOLANT
Katarzyna Siatka

Rachunek Rady Rodziców:

12 8591 0007 0211 0400 0020 0001

Przy wpłacie składek na Radę Rodziców należy w tytule przelewu umieścić dane: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informacja dotycząca przedmiotu wpłaty (ubezpieczenie, składka)