Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZKACH

   W ROKU SZKOLNYM 2021 – 2022

PRZEWODNICZĄCA
Zofia Zacharska- Sarzyńska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ
Sebastian Steczko

SKARBNIK
Anna Smykla

SEKRETARZ-PROTOKOLANT
Krzysztof Grzesiak

Rachunek Rady Rodziców:

12 8591 0007 0211 0400 0020 0001

Przy wpłacie składek na Radę Rodziców należy w tytule przelewu umieścić dane: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informacja dotycząca przedmiotu wpłaty (ubezpieczenie, składka)

Skip to content