Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZKACH

    W ROKU SZKOLNYM 2017 – 2018

PRZEWODNICZĄCY
Justyna Żychlińska-Buczek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Ewa Kowalik

SKARBNIK
Urszula Lelek-Borkowska

SEKRETARZ-PROTOKOLANT
Barbara Żurek

Rachunek Rady Rodziców:

12 8591 0007 0211 0400 0020 0001

Przy wpłacie składek na Radę Rodziców należy w tytule przelewu umieścić dane: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informacja dotycząca przedmiotu wpłaty (ubezpieczenie, składka)