Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LISZKACH

W ROKU SZKOLNYM 2022 – 2023

PRZEWODNICZĄCA
Zacharska- Sarzyńska Zofia

ZASTĘPCA
Steczko Sebastian

SKARBNIK
Smykla Anna

SEKRETARZ-PROTOKOLANT
Grzesiak Krzysztof

Rachunek Rady Rodziców:

12 8591 0007 0211 0400 0020 0001

Przy wpłacie składek na Radę Rodziców należy w tytule przelewu umieścić dane: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz informacja dotycząca przedmiotu wpłaty (ubezpieczenie, składka)

Skip to content