Godziny pracy

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

Danuta Kawula
Dyrektor Szkoły

Joanna Jasiołek
Wicedyrektor Szkoły

Elżbieta Kowalik
Sekretarz Szkoły

Poniedziałek – Piątek 745 – 915 ; 1200 – 1400

Anna Piętak
Pedagog szkolny

Wtorek 730 – 1330
Czwartek 730– 1415

Fabiola Bilecka
Logopeda

Czwartek 800 – 1540

Piątek 800 – 1540