Godziny pracy

GODZINY PRZYJMOWANIA STRON

Danuta Kawula
Dyrektor Szkoły

Poniedziałek 1300 – 1500
Wtorek 745 – 945
Środa 1300 – 1500
Czwartek 930 – 1030

Joanna Jasiołek
Wicedyrektor Szkoły

Wtorek 1400 – 1500
Czwartek 1300 – 1400
Środa 745 – 900

Elżbieta Kowalik
Sekretarz Szkoły

Poniedziałek – Piątek 745 – 915 ; 1200 – 1400

Marta Czyżewska
Doradca zawodowy

Poniedziałek 1500 – 1630
Wtorek 1430 – 1700
Środa 1330 – 1530

Anna Piętak
Pedagog szkolny

Wtorek 730 – 1430
Czwartek 730– 1430

Fabiola Bilecka
Logopeda

Poniedziałek 1040 – 1240

Środa 1040 – 1335

Czwartek 1040 – 1320

Piątek 750 – 850 ;1020 – 1325