• Home

Akcja charytatywna

Szanowni Państwo.
Pragniemy poinformować,  że podczas akcji charytatywnej, przeprowadzonej podczas ostatniego zebrania z rodzicami, mającej na celu pomoc rodzinie dwójki naszych uczniów, zorganizowanej przez uczniów klasy ósmej przy wsparciu klasy szóstej, została zebrana kwota: 

1424,10 zł


ZA WRAŻLIWOŚĆ, KTÓRA  OTWIERA SERCE DLA TYCH KTÓRZY POTRZEBUJĄ POMOCY. 
ZA  CHĘĆ DO CZYNIENIA DOBRA. 
ZA POMOC I ŻYCZLIWOŚĆ. 

 DZIĘKUJEMY !!! 

KLASA ÓSMA  Z WYCHOWAWCĄ          


Śniadanie wielkanocne

Wielkanocne Śniadanie to piękna tradycja. Również w naszej przedszkolnej społeczności chcemy praktykować ten zwyczaj. Po złożeniu sobie życzeń, dzieci wspólnie zasiadły do uroczyście zastawionego stołu, na którym królowały jajka, wędlina, buraczki z chrzanem oraz babki. Wszyscy zjedli śniadanko z ogromnym apetytem.
W tym wyjątkowym dniu nie zabrakło również symbolicznego polewania wodą i poszukiwania czekoladowych jajek ukrytych przez zajączka w różnych zakamarkach naszego przedszkola.

Jeszcze raz życzymy wszystkim wesołych Świąt!

« 1 z 4 »

Ważne informacje dla rodziców, opiekunów na wypadek strajku


Szanowni Państwo,
w związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych w dniach strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.
W tym czasie organizacja pracy w szkole/oddziale przedszkolnym będzie przebiegała następująco: 
• zajęcia opiekuńcze będzie realizował dyrektor i wicedyrektor, z tego więc wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/uczniów objętych opieką, 
• zajęcia opiekuńcze będą organizowane od godz. 7.00 do 17.00 wyłącznie dla uczniów/dzieci rodziców pracujących – pierwszeństwo mają dzieci najmłodsze;
• nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),
• szkoła jest w stanie zapewnić zajęcia opiekuńcze tylko dla ograniczonej liczby dzieci/uczniów, 
• dyrektor będzie na bieżąco informował rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/dziećmi.


EGZAMINY ODBEDĄ SIĘ WEDŁUG PLANU:
10, 11 i 12 kwietnia 2019r. – klasy gimnazjalne
15,16 i 17 kwietnia 2019r. – klasa ósma.


Informacje bieżące będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym i na drzwiach szkoły.
O odwołaniu lub zakończeniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni. 

Z wyrazami szacunku
Danuta Kawula