Wszystkie

Finał Konkursu Krasomówczego

Dzisiaj w naszej szkole odbył się finał konkursu krasomówczego „Chodź, opowiem Ci bajeczkę”, który organizowany jest dla uczniów klas I-III każdego roku, a tematem przewodnim tym razem były zimowe opowieści. Celem konkursu było rozbudzanie zamiłowania do pięknego mówienia, kształtowanie umiejętności poprawnego i logicznego formułowania myśli oraz zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego. Wszyscy finaliści wybrani w eliminacjach klasowych pięknie się zaprezentowali i zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami i upominkami. 
Tegoroczni mistrzowie mowy polskiej to:
I miejsce Weronika Wnęk kl. 2.
II miejsce Zofia Suder kl. 1b.
III miejsce Maja Świętoń kl. 3.
Wyróżnienie: Gabriel Tyrka kl. 1b i Mikołaj Galos kl. 2.

Udział w konkursie wzięli także : Cezary Maślanka kl. 1a, Krzysztof Strumiński kl. 1a oraz Zuzanna Zwolińska kl. 3

Wspaniałej ósemce finalistów jeszcze raz gratulujemy! 

Joanna Porzycka

« 1 z 4 »

TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW W RAMACH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

        W dniu 22 stycznia 2020 w hali sportowo-widowiskowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach, odbył się turniej koszykówki chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W zawodach uczestniczyło 9 reprezentacji szkół z terenu Gminy Liszki. Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze i był okazją do wspaniałej zabawy w sport oraz integracji uczniów ze szkół  Gminy Liszki.

         Ciekawym elementem zawodów był także element edukacyjny z zakresu ratownictwa medycznego. Sprawujący opiekę medyczną nad zawodami, zawodowy ratownik medyczny, pan Wojciech Dobrowolski  na początek wygłosił pogadankę na temat ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy natomiast podczas rozgrywek będąc do dyspozycji wszystkich uczestników udzielał informacji oraz pokazu na fantomie resustytucji krążeniowo-oddechowej. Każdy chętny uczestnik mógł sam wykonać to ćwiczenie.. Ten element będzie już stałym punktem  organizowanych gminnych turniejów.

       W wyniku rywalizacji sportowej kolejność drużyn była następująca: 1. SP Kaszów II  2.SP Czułów 3. SP Kryspinów 4. SP Morawica 5. SP Liszki , SP Piekary, SP Kaszów I , SP Cholerzyn, SP Rączna.

Krzysztof Micał

« 1 z 2 »

Konkurs recytatorski

Zapraszamy uczniów klas 1-8

do udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim,

który odbędzie się w czwartek, 13 lutego 2020r.

Temat konkursu: „Wartościowe wiersze”

Cele konkursu:

  • Popularyzacja literatury pięknej
  • Rozwijanie zdolności recytatorskich
  • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

Zasady uczestnictwa:

-Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6  oraz klasy 7-8 -Klasę może reprezentować trzech uczestników, wybranych w eliminacjach klasowych -Konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego

Podczas prezentacji będą brane pod uwagę:

  • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
  • Interpretacja tekstu
  • Ogólny wyraz artystyczny

Zwycięzcy będą prezentować naszą szkołę w Gminnym Konkursie Recytatorskim. Zapraszamy!

Szkolni koordynatorzy: Aneta Kowalik, Marta Czyżewska, Magdalena Urban-Kopeć