• Home

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

RODZICU PAMIĘTAJ

 1. Na zajęcia opiekuńcze w oddziale przedszkolnym / świetlicy szkolnej przyprowadzaj tylko i wyłącznie dziecko ZDROWE – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Na zajęcia opiekuńcze przyprowadź dziecko w godzinach od 7:00 do 8:30. Po godzinie 8:30 nie przyjmiemy dziecka na zajęcia.
 3. Wchodząc na teren szkoły zasłoń usta i nos, zdezynfekuj ręce.
 4. Przebywaj tylko w wyznaczonej strefie.
 5. Obligatoryjnie wypełnij oświadczenie, w którym zgadzasz się na pomiar temperatury dziecka.
 6. Zanim przyjmiemy Twoje dziecko na zajęcia, zmierzymy mu temperaturę.
 7. Na zajęcia przyjmujemy dzieci mające temperaturę ciała poniżej 37,5°C.
 8. Dziecko może przynieś do szkoły / oddziału przedszkolnego tylko niezbędne przybory (kredki, nożyczki, klej, podręczniki, ćwiczenia).
 9. Jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, zatrzymaj dziecko w domu, nie narażaj innych dzieci i ich rodzin.
 10. Zadbaj o jedzenie dla dziecka podczas pobytu na zajęciach opiekuńczych.
 11. Zapakuj dziecku jedzenie, picie w plastikowe opakowania, które będą mogły być zdezynfekowane.
 12. Jeżeli zdecydujesz się na zamówienie dla dziecka obiadu w firmie cateringowej, dziecko nie będzie mogło zabrać resztek jedzenia do domu.

Wszystkie dokumenty – zgłoszenie, oświadczenia, procedury znajdują się w zakładce DOKUMENTY – COVID19


Komunikat Dyrektora Szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że dzieci przychodzące na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do szkoły lub przedszkola będą przyjmowane wyłącznie w godzinach od 7.00 do 8.30.