Rekrutacja do przedszkola

  • Home
  • Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

26.02.2024 – 01.03.2024 – składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej szkole
11.03.2024 – 05.04.2024 (do godz. 15.00) – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy rekrutacji (Uchwała Rady Gminy)
08.04.2024 – 19.04.2024 – weryfikacja wniosków
23.04.2024 – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych
23.04.2024 – 06.05.2024 (do godz. 15.00)– potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia – w formie pisemnego oświadczenia

10.05.2024 – podanie listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

INFORMACJE DODATKOWE

Zarządzenie w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do OP na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

W związku z trwającą rekrutacją do oddziału przedszkolnego zamieszczamy poniżej prezentacje skierowaną do rodziców. Zachęcamy do pobierania.

Wirtualny spacer po naszej szkole:

Skip to content