Dyrekcja

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W LISZKACH

Danuta Kawula – dyrektor

Joanna Jasiołek – wicedyrektor