Dyrekcja

DYREKCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA KANTEGO W LISZKACH

Aldona Dymek – dyrektor

Agata Kowalik – wicedyrektor