Samorząd Uczniowski

  • Home
  • Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SKŁAD  SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY:

Sebastian Steczko     klasa VIII

ZASTĘPCA:

Oliwia Jaskowska     klasa VII

ŁĄCZNIK  KLAS I-III

Adam Rachwalik       klasa III

SEKCJA ORGANIZACYJNA

Maria Kowalik                         klasa II

Stanisław Rodzynkiewicz          klasa II

Tadeusz Stec                            klasa II

Hanna Karawajczyk                  klasa II

Gabriela Lenart                          klasa VA

Eryk Makowski                        klasa VA

Oliwia Wykurz                         klasa VA

Julia Jaskowska                        klasa VA

Krzysztof Steczko                     klasa VB

Magdalena Kowalik                  klasa VB

Sebastian Długopolski               klasa VB

Karol Buczek                            klasa VIA

Nikola Krauz                            klasa VIA

Filip Karawajczyk                    klasa VIII

SEKCJA DEKORATORSKA

Martyna Siatka             klasa VA

Matylda Mazur             klasa VA

Julia Smykla                 klasa VB

Zuzanna Steczko           klasa VIA

Emilia Wnęk                klasa VII

Amelia Buła                 klasa VIII

Anna Biel                     klasa VIII

Anna Baca                    klasa VIII

Aleksandra Kowalik      klasa VIII

OPIEKUNOWIE

Agnieszka Wilk

Marzena Rosik