Samorząd Uczniowski

  • Home
  • Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

LISTA CZŁONKÓW SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 
 
 PRZEWODNICZĄCY
Anna Rosek kl. 3c gim.
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Angelika Lenart kl.8
SKARBNIK
Patrycja Kadula kl.3a gimn.

SEKCJA DEKORATORSKA:

KLASA IV A

Jaskowska Julia

Lenart Gabriela

Mazur Matylda

Siatka Martyna

KLASA IV B

Długopolski Sebastian

Smykla Julia

Steczko Gabriela

Steczko Krzysztof

KLASA V A

Buczek Karol

Janik Arkadiusz

Sabura Wiktoria

KLASA VI

Jaskowska Oliwia

KLASA VII

Karawajczyk Filip

KLASA III A GIMN.

Bartyzel Emilia

Krzyszkowska Oliwia

Skucińska Aleksandra

Starek Julia

Suchan Małgorzata

SEKCJA ORGANIZACYJNA:

KLASA VII

Steczko Sebastian

KLASA VIII

Steczko Jakub

KLASA III A GIMN.

Mlostek Patryk

KLASA III C GIMN.

Burdek Magdalena

Cyganik Weronika

Drewniak Wojciech

Klimek Bartłomiej

Kucharska Anna

Kurtyka Emilia

Miś Nikola

Nowak Paulina

Ochmańska Patrycja

Stopa Weronika

Szewczyk Karolina

Tokarz Kamila

Zguda Patryk

SEKCJA KONKURSOWA:

KLASA IV A

Wykurz Oliwia

KLASA V A

Krauz Nikola

Steczko Zuzanna

KLASA VI

Godina Antoni

KLASA III A GIMN.

Daniec Przemysław

OPIEKUNOWIE:

Agnieszka Wilk

Marzena Rosik