Projekty

Projekt „Jeżdżę z głową”

W dniach 6–19 marca 2021, 15 uczniów naszej szkoły brało udział w projekcie narciarskim „Jeżdżę z głową”. Projekt został zrealizowany przez Gminę Liszki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu, uczniowie mieli zapewniony transport, ubezpieczenie, profesjonalny sprzęt narciarski, karnety na wyciągi, opiekę nauczycieli a nowych umiejętności nabywali pod okiem instruktorów narciarskich.

Inicjatywa miała na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia  nawyku jazdy w kasku.

Siedem wyjazdów naszych uczniów na stok narciarski Czarny Groń w miejscowości Rzyki-Praciaki, przyczyniło się także do podniesienia kondycji i ogólnej sprawności fizycznej.

Uczniowie bardzo dziękują za tak wspaniałą formę rekreacji ruchowej. Podczas zajęć na stoku, dawało się zauważyć dużo sportowej radości. Zapewne grupa, która uczestniczyła w tych zajęciach, złapała przysłowiowego “narciarskiego bakcyla” i kolejne zimy chętnie spędzi na stokach narciarskich” jeżdżąc z głową”.

Krzysztof Micał

« 1 z 3 »

Projekt „Jeżdżę z głową”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Liszki przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego pod nazwą “Jeżdżę z głową”. 

W projekcie uczestniczy 15 uczniów z klas 4-8, a celem projektu jest m. in. nabycie umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach i bezpiecznego korzystania z tras oraz stoków narciarskich. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim “Czarny Groń” w malowniczej miejscowości Rzyki-Praciaki. 

W ramach projektu organizator zapewnia wypożyczony, kompletny sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, ubezpieczenie oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Uczniowie mają już za sobą dwa wyjazdy, a poniżej relacja filmowa i zdjęciowa.

« 1 z 3 »

Nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Jeżdżę z głową”

Pierwsze zajęcia nauki jazdy na nartach dla uczniów w ramach projektu “Jeżdżę z głową”odbędą się już w najbliższą sobotę.

Gmina Liszki po raz pierwszy w 2021 roku przystąpiła do realizacji programu „Jeżdżę z głową”, polegającym na sfinansowaniu lekcji jazdy na nartach dla dzieci ze szkół podstawowych.

Projekt obejmuje organizację 7 kursów nauki jazdy na nartach dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII, nie umiejących jeździć na nartach.

Projekt jest całkowicie darmowy dla uczniów.

Całkowity koszt projektu wynosi 114 610,00 zł, w tym dotacja z pomocy finansowej Województwa Małopolskiego: 34 900,00 zł oraz wkład finansowy Gminy Liszki: 79 710,00 zł.

Zajęcia nauki jazy na nartach, zgodnie z harmonogramem, zostaną zrealizowane w okresie od dnia 6 marca 2021 r. do dnia 19 marca 2021 r.

Szkolenie w wymiarze 20 godzin zajęć zostanie prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – Praciaki.

W ramach projektu uczestnikom zostanie wypożyczony kompletny sprzęt narciarski. Zapewnione będzie ubezpieczenie oraz transport na stok narciarski wraz z opieką.

Projekt to szansa dla rozwoju sportowych talentów, a także popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji Małopolski jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.


Czytam sobie w klasie 1a

Akcja „Czytam sobie. Pierwsza klasa!” skierowana jest do uczniów i uczennic klas pierwszych. Jej zadaniem jest dotrzeć do wszystkich dzieci, z różnymi doświadczeniami i temperamentami. Najważniejszy cel to „złapanie” bakcyla czytelniczego przez dzieci. Czytając książki chcemy wzmacniać nawyki czytelnicze, pomagać sobie w nauce czytania, rozbudzać ciekawość świata. Czytanie pomaga także w rozwiązywaniu problemów, trudnościach w nauce, rozwija empatię, wyobraźnię i kreatywność, a także ducha współpracy. W naszej klasie nie tylko czytamy książki, które otrzymała nasza klasa, ale także wykonujemy rożne zadania. Ostatnio wykonywaliśmy nowe projekty okładek , a także sylwetki bohaterów. Kolejne zadania jeszcze przed nami.

Beata Sobesto

« 1 z 3 »

Skip to content