Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie

  • Home
  • Wszystkie
  • Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie

Praca Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabierzowie

Informujemy, iż Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabierzowie zmieniła tryb działalności. Pracownicy pedagogiczni prowadzą zajęcia specjalistyczne na terenie Poradni. Zajęcia odbywają się przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa opracowanych o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.