Komunikat Wójta Gminy dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja

  • Home
  • Wszystkie
  • Komunikat Wójta Gminy dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja

Komunikat Wójta Gminy dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym po ponownych konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych, podjąłem decyzję, że oddziały przedszkolne na terenie Gminy Liszki pozostaną zamknięte do 24 maja br. z możliwością przedłużenia tego terminu.
Powyższa decyzja podyktowana jest głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół. Z uwagi na ryzyko związane z epidemią, konieczność zapewnienia odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego orazpo analizie zebranych przez dyrektorów szkół informacji od rodziców dzieci, którzy tylko w pojedynczych przypadkach wyrazili zainteresowanie powrotem dziecka do placówek, otwarcie oddziałów przedszkolnych jest w tym momencie niemożliwe.
Dyrektorzy szkół na bieżąco będą pozyskiwać od rodziców informacje czy są zainteresowani powrotem dziecka. Organ prowadzący przed 24 maja br. ponownie przeanalizuje możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych i poda do publicznej wiadomości informację w tym zakresie.
Mimo zamknięcia oddziałów, dyrektorzy szkół wciąż podejmują intensywne działania w celu przygotowania placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa na terenie placówek.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i tego typu decyzje winny być podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek.
Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość!
Jednocześnie przypominam, że tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilku-opiekunczego

Z poważaniem
Paweł Miś

Wójt Gminy Liszki