Klasy pierwsze na warsztatach w Muzeum

Klasy pierwsze na warsztatach w Muzeum

W środę, 13 listopada uczniowie klas pierwszych wyruszyli na wycieczkę, aby dowiedzieć się więcej o legendach i zwyczajach krakowskich. Zainteresowali się tym tematem już po wspaniałym występie starszych kolegów podczas Święta Patrona. W Muzeum Krakowa (Pałac Krzysztofory) uczestniczyli w warsztatach teatralno-plastycznych, na których mogli sami odegrać role bohaterów, takich jak Szewczyk Skuba, Smok Wawelski, Książe Krak czy Pan Twardowski. Na podstawie różnych rekwizytów poznawali krakowskie opowieści. Na zakończenie wspólnej wyprawy odbyli spacer po płycie Rynku Głównego, aby sprawdzić dokładnie, z której wieży Kościoła Mariackiego zgodnie z legendą wygrywał hejnał Hejnalista podczas najazdu Tatarów na Kraków.

Irena Kwiatkowska- Gaudyn

« 1 z 6 »