Gminne Targi Edukacyjne- 23 kwietnia 2018 r.

Gminne Targi Edukacyjne- 23 kwietnia 2018 r.

„Dobry wybór- drogą do sukcesu”

Z myślą o uczniach, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a z inicjatywy Pani Moniki Duchnik – dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnikowie oraz Pani Aldony Dymek – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszkach 23 kwietnia zostały zorganizowane Gminne Targi Edukacyjne w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszkach. W trakcie imprezy zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z Krakowa i okolic. Uczniowie z klas gimnazjalnych oraz 7 klas szkół podstawowych z Gminy Liszki zapoznali się z ofertą edukacyjną dwudziestu szkół zawodowych, techników i liceów.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Liszki Panu Pawłowi Misiowi za objęcie wydarzenia honorowym patronatem.

« 1 z 5 »