Zajęcia sportowe- online

  • Home
  • Zajęcia sportowe- online

Zajęcia sportowe- online

Zajęcia Wychowania Fizycznego są bardzo dobrze prowadzone w szkołach, niestety dzieci jak i ich rodzice nie przywiązują większej wagi do tego przedmiotu poza szkołą. Zadania domowe np. z matematyki, czy j. polskiego są czymś oczywistym w naszym społeczeństwie, ale już dbanie o wychowanie fizyczne pozaszkolne zostawione jest dla dzieci bardziej uzdolnionych motorycznie, uczęszczających na SKS czy grające w malutkich Klubach Sportowych.

Tymczasem wszyscy, nie tylko naukowcy i lekarze, zdają sobie sprawę z tego, że dzieci rzadko wykorzystujące aktywność fizyczną są wielokrotnie bardziej narażone na zapadanie na różne choroby, m.in. cywilizacyjne.

Jeżeli dbamy o to by nasze dziecko wchodząc w dorosłe życie było choć podstawowo wykształcone z nauk przyrodniczych, zadbajmy też o to by wchodząc w kolejny etap swojego życia było zdrowe.

Wychowanie fizyczne nie ma na celu, jak mylnie sądziło wielu z nas, stworzenia wybitnych zawodowych sportowców, lecz jego celem jest poprawa komfortu psychicznego naszego społeczeństwa, a ponad wszystko naszego zdrowia w życiu dorosłym.

Nowoczesna technologia często przeszkadza w aktywności fizycznej, jednak od teraz wykorzystując ją możemy zadbać o wychowanie fizyczne i zachęcić do aktywności z wykorzystaniem nowoczesnych mediów.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe- trening świąteczny

Ćwiczenia z książką- trening z przyborem nietypowym

Poranna gimnastyka dla uczniów. Zestaw ćwiczeń angażujących wszystkie duże grupy mięśniowe oraz poszczególne stawy

Przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego

Fit kids- trening cardio dla rodziców z dziećmi

Skip to content