Uniwersytet dzieci- klasa 1b

Uniwersytet dzieci- klasa 1b

Klasa 1b wzięła udział w projekcie edukacyjnym „Uniwersytet Dzieci”, który składał się z 2 etapów: lekcji na rozgrzewkę, które pozwalają na integrację dzieci i oswojenie ich ze swoimi emocjami oraz lekcji tematycznych – związanych z wiodącym tematem projektu. Naszym tematem było: „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka”? Podczas zajęć uczniowie ćwiczyli odczytywanie godzin, poznali jednostki miary i wagi oraz nauczyli się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie, rozwinęli również umiejętności samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia. Po zakończeniu projektu wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za aktywny udział i zaangażowanie w projekt.

Monika Kowalik

Skip to content