Szkolny konkurs plastyczny “Cuda Europy”

Szkolny konkurs plastyczny “Cuda Europy”

Zapraszamy wszystkich uczniów z klas 1 – 3 do udziału w konkursie plastycznym „Cuda Europy”.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy przedstawiającej budowle charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej.
CELE KONKURSU
• rozwijanie zainteresowań wśród dzieci,
• rozbudzanie twórczej ekspresji,
• rozwijanie uzdolnień plastycznych,
KRYTERIA OCENY PRAC:
• format pracy A4,
• technika wykonania pracy dowolna np. kredki, farby, plastelina itp.,
• mile widziane prace przestrzenne,
• oceniana będzie pomysłowość, kreatywność i estetyka,
PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO 04.11.2022 r. DO WYCHOWAWCY
KAŻDA PRACA POWINNA ZAWIERAĆ METRYCZKĘ ( imię, nazwisko, klasę)

Zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Skip to content