Świąteczne życzenia od Rady Rodziców

Świąteczne życzenia od Rady Rodziców

Życzenia Rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
wypełnionych wiarą i nadzieją na lepszy sens życia.
Pogody w sercu pomimo trudnej sytuacji
i tym większej radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego

dla Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników
oraz Uczniów i Rodziców
składa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Liszkach