Spotkania z ciekawymi osobami

Spotkania z ciekawymi osobami

Klasy młodsze miały okazję poznać bliżej pracę górnika. Niezwykłe opowieści naszego gościa dostarczyły nam wielu ciekawych informacji o tym, jak wygląda codzienna praca pod ziemią. Mogliśmy obejrzeć sprzęt górniczy, strój roboczy i odświętny, a także urządzenia, które ostrzegają górników przed zagrożeniami. Poznaliśmy wiele słów związanych z górnictwem, które zaczerpnięte są z gwary śląskiej. To było niezwykle ciekawe spotkanie.

Beata Sobesto

« of 4 »
Skip to content