Pola nadziei 2018

Pola nadziei 2018

Uczniowie naszej szkoły wzięli aktywny udział w kweście na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.
Hospicjum im św. Łazarza obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie oraz udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej chorym we wcześniejszych etapach choroby, w tym także innej niż nowotworowa. Opieka ta realizowana jest w oparciu o podstawowe zasady opieki paliatywnej i hospicyjnej: poszanowanie autonomii (wolności wyboru) i godności osoby oraz dążenie do poprawy jakości życia przy akceptacji nieuchronności śmierci. Z założenia całościowa (holistyczna) i interdyscyplinarna (zespołowa), wykorzystuje ona dobrą komunikację w relacjach partnerskich z chorym a także jego najbliższymi, również w okresie żałoby.
Niech żonkilowe ogrody kwitną w naszych sercach przez cały rok.

Wolontariusze i opiekunowie
Halina Jakubiec i Elżbieta Powązka

Skip to content