• Home

Konkurs rodzinny na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną

Niedziela Palmowa odnosi się do wydarzenia opisywanego w Ewangelii – uroczystego wjazdu Chrystusa na osiołku do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc “Hosanna Synowi Dawidowemu” i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia.  Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie tego dnia Eucharystii ma wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV wieku patriarcha dosiadał oślicy i otoczony radującym się tłumem jechał na niej z Góry Oliwnej do miasta. Aż do reformy Kościoła katolickiego w 1955 r. istniał obyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami procesji wchodzili do kościoła, aby odprawić mszę świętą. Symbol ten miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało otwarte dzięki zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa. Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła, znanych już w IV wieku, a więc od momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię. Jest  zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa – czyli Świąt Wielkanocnych.                                                                                               

W kalendarzu chrześcijańskim Niedziela Palmowa jest świętem ruchomym, przypada na siedem dni przed Wielkanocą. Na pamiątkę tego wydarzenia w XI wieku przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm. W Polsce obchodzona jest od średniowiecza. Tego dnia wierni przynoszą do kościołów do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Poświęcone palmy wierni przechowują przez cały rok, aby w następnym mogły zostać spalone na popiół, którym są posypywane głowy w Środę Popielcową. W Polsce wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Szczególnie zwyczaj ten zachował się na Kurpiach w miejscowości Łyse oraz na Podkarpaciu w Lipnicy Murowanej, gdzie odbywają się corocznie konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę.

WPISUJĄC SIĘ W TĘ TRADYCJĘ, W NASZEJ SZKOLE OGŁOSZONY ZOSTAŁ DLA UCZNIÓW KLAS I –III  KONKURS RODZINNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NASTĄPI 16 KWIETNIA 2021 r. A MY JUZ DZIŚ ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PRZEPIĘKNYCH PALM.

Maria Chrzanowska i Aneta Kowalik


Skip to content