• Home

Św. Jan Paweł II- PAMIĘTAMY

„ Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

św. Jan Paweł II

Te proste, a zarazem głębokie słowa pokazują czym żył i czego nauczał św. Jan Paweł II. Dzisiaj – 18 maja 2020 r. – przypada setna rocznica urodzin tak wielkiego Polaka. Z tej okazji, jako wspólnota Szkoły Podstawowej św. Jana Kantego w Liszkach pragniemy, w ten wyjątkowy dzień, podziękować za tak wielką osobę, jaką bez wątpienia był – Karol Wojtyła.
Z powodu przeżywanej rocznicy pragniemy, podzielić się z Państwem naszą radością i zachęcić wszystkich do obejrzenia poniższych materiałów filmowych i książkowych, jakie przygotowaliśmy z tej okazji.

Wszystkie materiały filmowe można odnaleźć na Youtube:

  1. Ostatnio miał miejsce pokaz laserowy na budynku kurii metropolitalnej w Krakowie, który rozpoczął setną rocznicę urodzin papieża: Zobacz tutaj
  2. Artyści Polscy na 100. rocznicę urodzin przygotowali wspaniały utwór, który mówi bardzo mocno, że tak wielkiej osoby, jakim był Jan Paweł II, już nikt nie zastąpi. Taka osoba zdarza się raz na sto, a nawet i 200 lat: Zobacz tutaj
  3. Znajdzie się też coś dla najmłodszych. Wydawnictwo Aureola- od Stanisława do Karola udostępniło bajkę, która ukazuje najważniejsze wydarzenia z życia naszego Rodaka: Zobacz tutaj
  4. A także coś dla nieco starszych, młodzieży, dorosłych. Prezentujemy film: Karol, człowiek który został papieżem: Zobacz tutaj oraz Karol, papież, który pozostał człowiekiem: Zobacz tutaj

Warto też sięgnąć po jego teksty, które tak wiele mówią o jego osobie, o tym czym żył, o czym myślał, co mówił. Polecamy Wam, abyście w wolnej chwili sięgnęli do ostatniej, jaką napisał w swoim życiu, książki – Pamięć i tożsamość. Pod spodem można znaleźć całą książkę dostępną w Internecie, a także wysłuchać pewnych fragmentów w ramach akcji: “Pamięć, która nie przemija. Czytamy teksty św. Jana Pawła II”:

Pamięć, która nie przemija- czytamy teksty św. Jana Pawła

Pamięć i tożsamość

Janie Pawle II,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego
PAMIĘTAKomunikat Wójta Gminy dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja

Drodzy Mieszkańcy,

W dniu dzisiejszym po ponownych konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych, podjąłem decyzję, że oddziały przedszkolne na terenie Gminy Liszki pozostaną zamknięte do 24 maja br. z możliwością przedłużenia tego terminu.
Powyższa decyzja podyktowana jest głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół. Z uwagi na ryzyko związane z epidemią, konieczność zapewnienia odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego orazpo analizie zebranych przez dyrektorów szkół informacji od rodziców dzieci, którzy tylko w pojedynczych przypadkach wyrazili zainteresowanie powrotem dziecka do placówek, otwarcie oddziałów przedszkolnych jest w tym momencie niemożliwe.
Dyrektorzy szkół na bieżąco będą pozyskiwać od rodziców informacje czy są zainteresowani powrotem dziecka. Organ prowadzący przed 24 maja br. ponownie przeanalizuje możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych i poda do publicznej wiadomości informację w tym zakresie.
Mimo zamknięcia oddziałów, dyrektorzy szkół wciąż podejmują intensywne działania w celu przygotowania placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa na terenie placówek.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i tego typu decyzje winny być podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek.
Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość!
Jednocześnie przypominam, że tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły na stronie internetowej MEN: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilku-opiekunczego

Z poważaniem
Paweł Miś

Wójt Gminy Liszki


Pola Nadziei

Od wielu lat wolontariusze naszej szkoły włączają się aktywnie w działania na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowe. Planowaliśmy również wiosną bezpośrednio zaangażować się w akcję charytatywną “Pola Nadziei”. Ze względu na obecną sytuację w kraju i na świecie, w zaplanowanej formie nie jest to możliwe. 
MOŻEMY JEDNAK POMAGAĆ NADAL. 
Oto FRAGMENT LISTU otrzymanego od Zespołu Pól Nadziei:

Szanowni Państwo, szkolni Przyjaciele Pól Nadziei i Chorych w Hospicjum św. Łazarza, 
z powodu zagrożenia epidemicznego większość akcji związanych z Polami 
Nadziei została przesunięta na inny, na lepszy czas…. także zaplanowane kwesty. (….)
Jak każdego roku zachęcamy bardzo gorąco do włączenia się w pomoc Hospicjum 
św. Łazarza, w związku z sytuacją obecnie można to zrobić jedynie odwiedzając stronę

 https://hospicjum.krakow.pl/wirtualna-pu szka/I 

i składając datek do symbolicznej “wirtualnej puszki Pól Nadziei” online lub 
dokonując tradycyjnego przelewu na konto bankowe 92 2490 0005 0000 4530 9034 
8688 – z dopiskiem: “Puszka Pól Nadziei ze szkoły nr…”. 
Prosimy serdecznie pozdrowić od nas Uczniów i przypomnieć Im, zgodnie z tym 
co podkreślaliśmy jako ważne, podczas wszystkich lekcji w “szkole 
żonkila”: pamiętajcie o słabych, chorych, samotnych, potrzebujących 
życzliwej troski drugiego człowieka. Teraz to szczególnie ważne, teraz Wasza 
uważność na potrzeby drugiego człowieka jest szczególnie potrzebna. Wasz 
telefon, sms, mail – Wasza pamięć o babci, dziadku, samotnej cioci, 
sąsiadach ma ogromną moc. Możecie przesłać im zdjęcie z wykonanych przez 
siebie konkursowych prac, na pewno wywoła to radość na ich twarzach 🙂 
Trudny czas musi minąć, a nadzieja jest w nas! 
Z żonkilowym pozdrowieniem, 
Zespół Pól Nadziei. “

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Opiekunowie szkolnego wolontariatu