• Home

Klasa 7 na Wydziale Odlewnictwa AGH

Klasa 7 na zajęciach z chemii w Katedrze Chemii i Korozji Metali na Wydziale Odlwenictwa AGH

11 maja 2018 dzięki zaproszeniu pani dr Urszuli Lelek- Borkowskiej uczniowie naszej szkoły oraz Szkoły Podstawowej w Piekarach uczestniczyli w zajeciach z chemii. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia doświadczeń, których nie mogli zrealizować w szkole. Obserwowaliśmy m.in. wpływ różnych roztwór na zabarwienie wskaźników, reakcje spalania metali czy reakcję sodu z wodą. Eksperymentowanie jest suuuperrr!
Zdjecia: p. Jadwiga Słowik

« 1 z 4 »

Gminne Targi Edukacyjne- 23 kwietnia 2018 r.

„Dobry wybór- drogą do sukcesu”

Z myślą o uczniach, którzy stoją przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, a z inicjatywy Pani Moniki Duchnik – dyrektora Szkoły Podstawowej w Mnikowie oraz Pani Aldony Dymek – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Liszkach 23 kwietnia zostały zorganizowane Gminne Targi Edukacyjne w hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszkach. W trakcie imprezy zaprezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z Krakowa i okolic. Uczniowie z klas gimnazjalnych oraz 7 klas szkół podstawowych z Gminy Liszki zapoznali się z ofertą edukacyjną dwudziestu szkół zawodowych, techników i liceów.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Liszki Panu Pawłowi Misiowi za objęcie wydarzenia honorowym patronatem.

« 1 z 5 »

Wielka zbiórka książek 2018- Akcja „Zaczytani”

Nasza szkoła kolejny raz włącza się w ogólnopolską akcję, podczas której będziemy zbierać książki dla MAŁYCH i DUŻYCH PACJENTÓW! Przekażemy je do placówek medycznych w całej Polsce. Zasilą one biblioteki, z których będą korzystać dzieci i dorośli, którzy spędzają w szpitalach, zespołach opieki zdrowotnej, ośrodkach medycznych mnóstwo czasu, czekając na polepszenie się ich sytuacji zdrowotnej.
Książki przekazywane na akcję powinny być w dobrym stanie, tematycznie przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz “czytadła” dla dorosłych – wydane po roku 2000.

Książki można składać do kartonów oklejonych hasłem ZACZYTANI umieszczonych na głównym holu naszej szkoły.
Akcja trwa do 20 maja 2018 roku.

Więcej informacji: http://zaczytani.org/o-nas/

Magdalena Urban Kopeć


Testujemy międzynarodowy projekt edukacyjny

Pod koniec marca klasa II wzięła udział w międzynarodowym pilotażowym programie edukacyjnym InEDU realizowanym przez Scenariusze Lekcji Fundacji Uniwersytet Dzieci. Oprócz nauczycieli z Polski uczestniczyli w nim pedagodzy z Austrii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Współpracowali oni ze sobą, by podzielić się wiedzą i metodami nauczania . Stworzyli pakiet materiałów, który ma pomóc zainteresować dzieci zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska metodą praktycznych działań. Mieliśmy okazję jako pierwsi w Polsce realizować przygotowane scenariusze. Poznaliśmy jeża Zoję, bohaterkę historii opracowanej w formie teatru obrazkowego Kamishibai i wspólnie z nią odkrywaliśmy tajemnice przyrody. Nasze uwagi i zaangażowanie okazały się bardzo ważne dla twórców projektu. W przyszłym roku będą mogły uczestniczyć w tym projekcie wszystkie dzieci z Polski i partnerskich krajów. Mamy nadzieję, że będą uczyły się i bawiły równie dobrze jak my.

Joanna Jasiołek

« 1 z 3 »