• Home

Wycieczka do Teatru Słowackiego

15 listopada klasy II, III GIM oraz VII SP wzięły udział w wycieczce do Teatru Słowackiego. Po wizycie w teatrze uczniowie udali się do kościoła św. Anny, gdzie znajduje się grób patrona naszej szkoły św. Jana Kantego.

« 1 z 4 »

VI Międzygminny Konkurs Wiedzy o Polsce

W przededniu 99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbył się VI Międzygminny Konkurs Wiedzy o Polsce “Kocham Polskę”. Naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice: Nikola Krauz, Milena Misiewicz, Aleksandra Kowalik i Karolina Kosiba. Uczennice pięknie się zaprezentowały i otrzymały cenne nagrody, a w ramach konkursu przedstawiły krótką prezentację o Marii Skłodowskiej- Curie. Nowym akcentem konkursu była gra terenowa sprawdzająca między innymi wiedzę o zabytkach Krakowa, która wzbudziła duże emocje wśród wszystkich uczestników. Grupę przygotowała Maria Chrzanowska. Czekamy na VII edycję…

Maria Chrzanowska

« 1 z 3 »

Próbna ewakuacja

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników, z początkiem listopada została przeprowadzona próbna ewakuacja. Po usłyszeniu sygnału alarmowego wszystkie osoby znajdujące się w budynku szkolnym, zachowując wytyczne zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym było boisko szkolne. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

« 2 z 2 »

Doświadczenia

W ostatnim czasie w klasie 1 i grupie młodszej oddziału przedszkolnego tematem zajęć była pogoda. Przy tej okazji trochę więcej czasu spędziliśmy na odkrywaniu tajemnic wody. Dzięki różnym doświadczeniom odkryliśmy stany skupienia wody, jej cechy. Grupa „Misie” poznała właściwości wody, m. in. wsypując do niej różne substancje i sprawdzając czy się rozpuszczają czy też nie. Mieszano ze sobą kolory, co wzbudziło wśród dzieci największe zainteresowanie.

Beata Sobesto

Karolina Tyrybon

« 1 z 4 »