Mali ratownicy

Mali ratownicy

Kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której zagrożone może być czyjeś życie, często nie potrafimy stanąć na wysokości zadania. Paraliżuje nas strach i niemoc, spowodowana brakiem umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Zdajemy sobie wtedy sprawę z tego, że moglibyśmy pomóc drugiej osobie, ale nie wiemy jak to zrobić. Dlatego też klasa 3a postanowiła zaprosić na zajęcia Panią Halinę Jakubiec. Celem spotkania było wyposażenie trzecioklasistów w wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedzieliśmy się co to jest resuscytacja, pozycja boczna, nauczyliśmy się jak należy sprawdzać przytomność oraz oddech osoby poszkodowanej, jak prawidłowo wzywać pomoc. Nasza Pani instruktor pokazała nam również, jak pomóc dziecku, czy osobie dorosłej w przypadku zakrztuszenia, czy krwotoku z nosa. Poznaliśmy też super metodę na szybkie przypomnienie sobie w sytuacji stresu najważniejszych numerów alarmowych. Zdobytą wiedzę przetestowaliśmy w trakcie ćwiczeń praktycznych.
Pani Halince serdecznie dziękujemy!

Klasa 3a z wychowawczynią

« 1 z 4 »