Mali ratownicy

Mali ratownicy

Kiedy znajdujemy się w sytuacji, w której zagrożone może być czyjeś życie, często nie potrafimy stanąć na wysokości zadania. Paraliżuje nas strach i niemoc, spowodowana brakiem umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Dlatego też klasa druga postanowiła zaprosić na zajęcia Panią Halinkę Jakubiec – naszą szkolną ekspertkę w tej dziedzinie. Celem spotkania było wyposażenie drugoklasistów w wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobytą wiedzę z powodzeniem przetestowaliśmy w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Pani Halince serdecznie dziękujemy!

Klasa druga
z wychowawczynią

« 1 z 5 »