Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 oraz z 2018 r. poz. 691) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że dzieci przychodzące na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze do szkoły lub przedszkola będą przyjmowane wyłącznie w godzinach od 7.00 do 8.30.