Darmowa komunikacja

Darmowa komunikacja

Przypominamy, że od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. uczniowie szkół podstawowych posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) po terenie Gminy Liszki jak i Miasta Krakowa oraz gmin ościennych. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do bezpłatnego przejazdu jest ważna legitymacja szkolna.

Skip to content