Projekty

Jak dobrze mieć sąsiada

Te słowa znanej piosenki były motywem przewodnim ostatnich dni nauki w klasie 1a. Poznawaliśmy sąsiadów naszej Ojczyzny, naszego województwa i naszej gminy. Postanowiliśmy bliżej zapoznać się z naszymi rówieśnikami w klasie 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaszowie i Rybnej. Wykorzystaliśmy umiejętności łączenia się zdalnie poprzez aplikację TEAMS. Mogliśmy więc porozmawiać z nowymi kolegami i koleżankami, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach i pasjach, wspólnie się pobawić. Zgodni byliśmy także w kwestii zorganizowania wspólnego spotkania, ale już bezpośrednio, a nie zdalnie. Czekamy więc na nowy rok szkolny, by takie spotkanie mogło dojść do skutku.

Beata Sobesto

« 3 z 4 »

Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że wśród 234 zadań dopuszczonych do głosowania w 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego znalazł się również projekt napisany przez rodziców uczniów naszej szkoły. Projekt polega na przeprowadzeniu dwóch rocznych kursów programowania dla dzieci i młodzieży.

Państwo Rodzynkiewiczowie, autorzy projektu włożyli ogrom pracy w jego przygotowanie i udokumentowanie, za co serdecznie dziękuję w imieniu całej społeczności naszej szkoły.

Do 14 czerwca 2021 r. trwa głosowanie Mieszkańców Małopolski, którzy wybiorą inicjatywy do realizacji.
Bardzo prosimy Państwa o udział w głosowaniu, aby nasza inicjatywa mogła zostać zrealizowana i aby dzieci mogły uczestniczyć w nauce programowania.

Prosimy również o rozpowszechnienie informacji o projekcie.

Jak zagłosować? 

Można to zrobić na trzy sposoby:
1) przez Internet na stronie https://www.bo.malopolska.pl/
2) poprzez wrzucenie karty do głosowania do urny w jednym z lokali, znajdujących się w Krakowie
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Basztowa 22;
– Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, ul. Racławicka 56;
-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Kraków os. Teatralne 4a;
Pod tym linkiem znajdą Państwo wszystkie lokale, znajdujące się na terenie województwa małopolskiego, w których można oddać swój głos https://bo.malopolska.pl/wydarzenia/wydarzenia-2021/bo-malopolska-sprawdz-gdzie-i-w-jaki-sposob-oddac-swoj-glos-2
3) korespondencyjnie, przesyłając wypełniony formularz na adres Urzędu Marszałkowskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych. Proszę pamiętać, że o ważności głosu decyduje data jego wpływu do urzędu – a nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po14 czerwca 2021 roku, zostanie uznany za nieważny.

Kilka słów o projekcie:

LP. 24KOD ZADANIA 
KOM 24
TYTUŁ ZADANIA 
Nauka programowania dla dzieci i młodzieży powiatu krakowskiego przy szkole podstawowej im. Św. Jana Kantego
WARTOŚĆ ZADANIA 
142 000,00 zł

Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch rocznych cykli otwartych kursów programowania dla dzieci i młodzieży (2 grupy wiekowe). Ideą zadania jest pobudzenie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży, rozwój umiejętności logicznego i twórczego myślenia, wpajanie im konsekwencji i skupienia na osiąganiu założonych celów. Realizacja zadania wspomoże rozwój kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli z terenów wiejskich (poprzez odpowiednie przygotowanie do prowadzenia kursów) jak i młodych uczestników kursów, przyczyniając się do wyrównywania szans edukacyjnych.
Adresatami zadania są dzieci i młodzież powiatu krakowskiego w wieku 6-13 lat.
Zadanie będzie realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach.

Z góry dziękuję Państwu za pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.
Z poważaniem
Danuta Kawula


Projekt „Jeżdżę z głową”

W dniach 6–19 marca 2021, 15 uczniów naszej szkoły brało udział w projekcie narciarskim „Jeżdżę z głową”. Projekt został zrealizowany przez Gminę Liszki przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W ramach projektu, uczniowie mieli zapewniony transport, ubezpieczenie, profesjonalny sprzęt narciarski, karnety na wyciągi, opiekę nauczycieli a nowych umiejętności nabywali pod okiem instruktorów narciarskich.

Inicjatywa miała na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa dzieci poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia  nawyku jazdy w kasku.

Siedem wyjazdów naszych uczniów na stok narciarski Czarny Groń w miejscowości Rzyki-Praciaki, przyczyniło się także do podniesienia kondycji i ogólnej sprawności fizycznej.

Uczniowie bardzo dziękują za tak wspaniałą formę rekreacji ruchowej. Podczas zajęć na stoku, dawało się zauważyć dużo sportowej radości. Zapewne grupa, która uczestniczyła w tych zajęciach, złapała przysłowiowego “narciarskiego bakcyla” i kolejne zimy chętnie spędzi na stokach narciarskich” jeżdżąc z głową”.

Krzysztof Micał

« 1 z 3 »

Projekt „Jeżdżę z głową”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez Gminę Liszki przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego pod nazwą “Jeżdżę z głową”. 

W projekcie uczestniczy 15 uczniów z klas 4-8, a celem projektu jest m. in. nabycie umiejętności poprawnej techniki jazdy na nartach i bezpiecznego korzystania z tras oraz stoków narciarskich. Zajęcia odbywają się na stoku narciarskim “Czarny Groń” w malowniczej miejscowości Rzyki-Praciaki. 

W ramach projektu organizator zapewnia wypożyczony, kompletny sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, ubezpieczenie oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. Uczniowie mają już za sobą dwa wyjazdy, a poniżej relacja filmowa i zdjęciowa.

« 1 z 3 »

Skip to content