Aktywny powrót do szkoły

Aktywny powrót do szkoły

W naszej szkole od września 2021 roku odbywają się zajęcia sportowe dla uczniów szkoły podstawowej klas 3a i 3b w ramach programu organizowanego przez MEiN pod nazwą„AKTYWNY POWRÓT DO SZKOŁY”, którego celem jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa. W ramach tego projektu nasza szkoła została zakwalifikowana do realizacji drugiego etapu programu, a mianowicie powstania tzw. „Sport Klubów”, czyli aktywnych zajęć sportowych w godzinach pozalekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy tygodniu na hali sportowej w Liszkach i obejmują gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe (piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, unihokej itp.), gimnastyka, lekkoatletyka – formy biegów, skoki, rzuty oraz ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową.

Cele Sport Klubów:

  • przygotowanie programu zajęć aktywizujących dzieci i młodzież szkolną oraz wdrożenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, które umożliwiają poprawę kondycji fizycznej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej i przeciwdziałanie skutkom zdrowotnym COVID-19 w czasie epidemii SARS-CoV-2;
  • przeprowadzenie diagnozy wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnejobejmującej wybrane pomiary somatyczne i testy sprawnościowe, stanowiącej podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN dla dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.

Marcin Sadko

« 1 z 4 »
Skip to content