• Home

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją MEN od 18 stycznia uczniowie klas I – III wracają do nauki w szkołach w trybie stacjonarnym.

Najważniejsze zasady związane z powrotem uczniów do szkół: 

 • Powrót uczniów do szkół odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym. 
 • Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
 • Rodzice mają obowiązek zabezpieczyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 • W dalszym ciągu obowiązuje zasada ograniczonego przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum w wyznaczonych obszarach.
 • Każda klasa przebywa w szkole w wyznaczonej dla siebie sali: 
 • Klasa 1 a – sala 123  
 • Klasa 1b – sala 220 
 • Klasa 2a – sala 216 
 • Klasa 2b – sala 218  
 • Klasa 3 – sala 121
 • Uczniowie klas 3 i 2a wchodzą do szkoły wejściem głównym. 
 • Uczniowie klas 1a, 1b, 2b – wchodzą wejściem w skrzydle klas młodszych
 • Uczniowie, którzy nie korzystają ze świetlicy będą wpuszczani do klas od godz. 7:45
 • W przestrzeniach wspólnych (korytarz, toalety) uczniowie mają obowiązek zakrywania nosa i ust indywidualną osłoną.
 • Zajęcia będą odbywały się według stałego planu zajęć obowiązującego od września. 
 • Świetlica będzie działa na dotychczasowych zasadach. 
 • Klasy 4 – 8 mają w dalszym ciągu zajęcia zdalne. 

WYTYCZNE GIS


Konkurs w przedszkolu

Konkurs plastyczny na najpiękniejszą “ozdobę choinkową” rozstrzygnięty. Do konkursu przystąpiło 35 przedszkolaków z naszych oddziałów.
W grupie wiekowej 3,4 latki wygrali:
Kacperek S.
Zuzia K.
Julia W.
W kategorii 5,6 latki przyznano aż 6 miejsc:
Agnieszka K. oraz Hania W.
Marysia B. oraz Mateusz R.
Błażej S. oraz Franio B.
Dziękujemy za udział w naszym konkursie i duże zaangażowanie w wykonanie ozdób. Wszystkie prace były przepiękne. Komisja stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem. Każdy uczestnik konkursu otrzymał słodka nagrodę oraz dyplom. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom i Rodzicom za udział w konkursie.
Nauczyciele OP
« 1 z 3 »